Musician
  • CREDITS
    Tina (Nov 07, 2019 - Present)
    • Percussion: Yuri Yamashita
    MusicalOriginal
Tina (Nov 07, 2019 - Present)
  • Percussion: Yuri Yamashita
MusicalOriginal

FIND OUT WHERE

Search where Yuri Yamashita and
are credited together
are credited together