Gender
Female
Musical Director
  • CREDITS
    Eugene Onegin (Nov 19, 1997 - Nov 23, 1997)
    • Chorus Master: Nataliya Popovich
    SpecialOperaOriginal
Eugene Onegin (Nov 19, 1997 - Nov 23, 1997)
  • Chorus Master: Nataliya Popovich
SpecialOperaOriginal

FIND OUT WHERE

Search where Nataliya Popovich and
are credited together
are credited together