Fight Director
  • CREDITS
    Soul of Shaolin (Jan 15, 2009 - Jan 31, 2009)
    • Martial Arts Director: Jiang Dongxu
    SpecialSpectacleOriginal
Soul of Shaolin (Jan 15, 2009 - Jan 31, 2009)
  • Martial Arts Director: Jiang Dongxu
SpecialSpectacleOriginal

FIND OUT WHERE

Search where Jiang Dongxu and
are credited together
are credited together