Gender
Female
Choreographer
  • CREDITS
    La Traviata (Nov 12, 1944 - Nov 25, 1944)
    • Choreographed by Helene Platova
    SpecialOperaRevival
La Traviata (Nov 12, 1944 - Nov 25, 1944)
  • Choreographed by Helene Platova
SpecialOperaRevival

FIND OUT WHERE

Search where Helene Platova and
are credited together
are credited together