Performer
Also Known As
Aaron Alexander Gordon
Aaron Gordon
 • CREDITS
  Hamilton - Eliza (Sep 27, 2016 - Mar 20, 2022)
  • Swing: Aaron Gordon
  • Performer: Aaron Alexander Gordon
   • Samuel Seabury - Replacement (Aug 17, 2021 - ?)
   • Ensemble - Replacement (Aug 17, 2021 - ?)
  • Swing: Aaron Alexander
   • Replacement
  MusicalChicagoSit-DownOriginal
Hamilton - Eliza (Sep 27, 2016 - Mar 20, 2022)
 • Swing: Aaron Gordon
 • Performer: Aaron Alexander Gordon
  • Samuel Seabury - Replacement (Aug 17, 2021 - ?)
  • Ensemble - Replacement (Aug 17, 2021 - ?)
 • Swing: Aaron Alexander
  • Replacement
MusicalChicagoSit-DownOriginal

FIND OUT WHERE

Search where Aaron Alexander and
are credited together
are credited together